Speciální třídy základní školy speciální

Bramborový den žáků 2. speciální třídy

Dne 30. 10. 2012 jsme v rámci tématicky laděných dní s dětmi z 2. speciální třídy připravily pro žáky ostatních speciálních tříd a také pro žáky „Praktické školy jednoleté“ „Bramborový den“.

Cílem bylo dětem přiblížit, co vše lze vyrobit ze základní suroviny, jakou jsou brambory. Děti si tak mohly pochutnat na bramborovém salátu, bramboráčkách a brambory také využít v podobě vyřezaných tiskátek k výtvarné činnosti.

Největším přínosem celé akce bylo vzájemné setkání žáků a učitelů tříd, které přispělo k celkovému sblížení.

Jiřina Špicarová Černá, třídní učitelka
Vanda Alexandra Štemberová, Helena Rácová, asistentky pedagoga