Zaměstnanci školy

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Bc. Monika Kamenická (Kadlecová) ředitelka školy, koordinátor ŠVP ZŠ
Mgr. Jana Vlastníková zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně,
koordinátor ŠVP SŠ, metodik pro SŠ

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Adéla Barochová učitelka ZŠ speciální – 1. ST
Blanka Farkašová asistentka pedagoga
Kateřina Moravcová, DiS. asistentka pedagoga
Mgr. Jiřina Špicarová učitelka ZŠ speciální – 2. ST,
metodik pro ZŠ speciální
Dana Hrobárová asistentka pedagoga
Helena Rácová asistentka pedagoga
Bc. Nikola Skukálková učitelka ZŠ speciální – 3. ST,
správce ICT
Petr Hlavsa asistent pedagoga
Mgr. Monika Knapová učitelka ZŠ speciální – 4. ST
Veronika Kůlová asistentka pedagoga
Mgr. Kateřina Skopalová učitelka ZŠ (minimální výstupy) - 1.třída
Miluše Hlávková asistentka pedagoga
Mgr. Iveta Laštůvková učitelka ZŠ (minimální výstupy) - 2. + 3. třída,
metodik pro 1. stupeň ZŠ, koordinátor EVVO
Nikola Jirůvová asistentka pedagoga
Mgr. Roman Rác učitel ZŠ (minimální výstupy) – 4. + 6. třída,
metodik pro 2. stupeň ZŠ
Bc. Klára Skopalová učitelka ZŠ (minimální výstupy) – 5. + 9. třída,
metodik primární prevence
Mgr. Gabriela Novotná Karmanová učitelka ZŠ (minimální výstupy) - 7. + 8. třída
Bc. Ivan Paisrt učitel
Karel Nedvídek učitel

STŘEDNÍ ŠKOLA

Helena Kolaříková učitelka SŠ – Praktická škola jednoletá
Matěj Dvořák asistent pedagoga
Ludmila Dvořáková učitelka SŠ – Praktická škola dvouletá
Tereza Milecová asistentka pedagoga
Mgr. Jana Vlastníková učitelka SŠ – Praktická škola dvouletá
Kateřina Šmidrkalová asistentka pedagoga
Johana Knollová odborná učitelka SŠ
Petra Vondráčková učitelka SŠ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zuzana Bradáčová vychovatelka v družině - I. oddělení
Petra Urbanová vychovatelka v družině - II. oddělení

OSTATNÍ PRACOVNÍCI

Růžena Pajchlová hospodářka, pověřenec pro ochranu osobních údajů
Hana Bilková školnice, uklízečka
Edita Šárová uklízečka