Pracovníci školy - 2016/2017

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Bc. Monika Kamenická (Kadlecová) ředitelka školy, koordinátor ŠVP ZŠ PRAKTICKÁ, metodik primární prevence, správce ICT
Mgr. Jana Vlastníková zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, koordinátor ŠVP SŠ PRAKTICKÁ ŠKOLA, třídní učitelka praktická škola dvouletá

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Mgr. Zuzana Abrtová třídní učitelka speciální třída 1, koordinátor ŠVP ZŠ SPECIÁLNÍ
Mgr. Jiřina Špicarová třídní učitelka speciální třída 2
Bc. Dagmar Farská třídní učitelka speciální třída 3
Mgr. Iveta Laštůvková třídní učitelka 1. stupeň ZŠ, koordinátor ŠVP
Mgr. Vít Steklý třídní učitel 8. a 9. třída ZŠ, koordinátor EVVO
Mgr. Roman Rác třídní učitel 6. a 7. třída ZŠ, správce ICT
Mgr. Kateřina Skopalová třídní učitelka praktická škola jednoletá
Bc. Gabriela Karmanová vychovatelka školní družiny, učitelka
Nikola Skukálková učitelka
Bc. Monika Knapová učitelka
Johana Knollová učitelka
Zuzana Bradáčová asistentka pedagoga
Nikola Jirůvová asistentka pedagoga, učitelka
Helena Rácová asistentka pedagoga
Petra Smolová asistentka pedagoga, učitelka
Gabriela Kirchbergerová asistentka pedagoga, učitelka
Alena Poláková asistentka pedagoga, učitelka

OSTATNÍ PRACOVNÍCI

Růžena Pajchlová hospodářka, pověřenec pro ochranu osobních údajů
Danuše Hrobárová školnice, uklízečka
Helena Rácová uklízečka