Naše projekty

Projektová činnost

Výzva č. 56 – Čtenářské dílny

Naše škola byla zapojena do projektu Výzva č. 56 s názvem Čtenářské dílny v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

Šablonu č. 1 Čtenářské dílny jsme na naší Speciální základní škole a Praktické škole zvolily čtyřikrát. Zapojily se žáci a studenti 2., 5., 6., 7., 8., 9., ročníků ZŠ praktické, žáci Praktické školy jednoleté a dvouleté. Celkem bylo vytvořeno 8 ročních tematických plánů a bylo ověřeno a zhodnoceno 48 čtenářských dílen. Cílovou skupinou byli žáci a studenti základních a středních školy s lehký až středně těžkým mentálním postižením, se smyslovým postižením (zrakovým, sluchovým). S tělesným postižením a narušeným komunikačním systémem, s autismem a souběžným postižením více vadami. Celkem bylo nakoupeno 455 knih pro žáky, 20 knih odborné literatury pro pedagogy, 4 čtečky pro střední školu a 8 nástěnek (pro každou třídu) a 1 vitrína na prezentace čtenářských dílen a USB flash disk po pedagogy.

Celkově hodnotíme čtenářské dílny jako velký přínos nejen pro žáky, ale i pro pedagogy.

Projekt "ČTENÁŘSKÉ DÍLNY" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0685 je realizován v období 08/2015 - 12/2015.