Naše projekty

Projektová činnost

Naše virtuální škola

Žáci naší Speciální ZŠ a Praktické školy ve Šluknově se ve školním roce 2012-2013 zapojili do projektu Virtuální škola. Tento projekt je spolufinancován ESF a rozpočtem ČR. Spolu s dalšími základními školami z Ústeckého kraje využila naše škola příležitost získat v projektu nejen technické vybavení pro práci svých žáků, ale i získat metodickou podporu lektorů projektu. Naše škola má zapůjčenu fotografickou, audio-video techniku a může využívat i prostor na webu, kde může presentovat tvorbu svých žáků. Důležitá je také technická a metodická podpora od tvůrců projektu. Žáci II. stupně naší školy se pod vedením svých učitelů postupně učí využívat nejenom filmovou techniku, ale zároveň se seznamují se základy mediální výchovy. Získávají nové znalosti i zkušenosti z práce reportérů, kameramanů i střihačů. Tato činnost naše žáky velice baví.

Mgr. Vít Steklý