Naše projekty

Dlouhodobé projekty

Barvy duhy Evropy

Multikulturalita v životě dětí

Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro činnosti a aktivity podporující multikulturní prostředí ve Speciální základní škole ve Šluknově a Šluknovském výběžku a blíže seznámit žáky s tradicemi různých kultur, jejich hodnotami, a tím si uvědomit svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Projekt byl prvně realizován v roce 2009, opakovaně je realizován v roce 2011.