Naše projekty

Projektová činnost

Podpora čtenářské gramotnosti

Tento projekt byl vyhlášen KÚ OŠMT v Ústí nad Labem, školou realizován 2 měsíce a ukončen 31.12.2008. Hlavním cílem projektu bylo dosáhnout maximální funkční gramotnosti u žáků základní školy speciální - schopnosti číst, psát, mluvit a ovládat sociální dovednosti tak, aby jim to umožňovalo aktivní a nezávislou roli ve společnosti, socializaci do společnosti.