Naše projekty

Projektová činnost

Hravě se učíme překonávat hranice

Účast na německo-polsko-českém vzdělávacím programu, který se uskutečnil únor – duben 2008, byl určen pro učitele 1. až 4. tříd, probíhal v mezinárodním centru setkávání St. Marienthal (Internationales Begegnungszentrum).