Naše projekty

Projektová činnost

KOPT

Projekt, který je zaměřen na kulturu a umění od 1. třídy. Žáci naší školy v rámci projektu nacvičí dvě divadelní představení s názvy "Přemysl Oráč" a "Blaničtí rytíři". Vystoupení bude doprovázeno historickou hudbou a žáci budou oděni do dobových kostýmů. Prostředí dotvoří zajímavé kulisy. Více na stránkách www.kopt.cz.