Informace o studiu

Indiánské léto 2012

Indiáni se uměli k přírodě chovat šetrně a z jejích darů vytvářet překrásné věci. Měli rádi všechny barvy přírody, jejich výrobky byly pestré a často hrály všemi barvami. Nechali jsme se jimi inspirovat a tak jako každý rok jsme se zapojili do projektu „Indiánské léto“. Ve výtvarné výchově jsme si vytvořili barevný TOTEM, studenti si nakreslili zajímavé masky i péra do čelenek. Na internetu jsme se dověděli některé zajímavosti, např., že indiánský stan je „týpí“, kdo to byl Vinnetou, totem aj.

Na konci září, krásného podzimního dne, jsme se vydali na společný indiánský výlet. Obličej jsme si pomalovali barvami, pomohla nám s tím paní vychovatelka G. Karmanová, která nám i zapůjčila čelenky. Evička si donesla pěkný indiánský kostým. Hlavu nám zdobily čelenky s barevným peřím a nechyběly náramky z korálků a kožené ozdoby. Na výletě nesměl chybět oheň. Dříví jsme si nanosili a naštípali a u rybníku „pazderák“ jsme si opekli vuřty. Ze zdařeného výletu si každý student odnesl pěkné zážitky a sladkou odměnu. Těšíme se na další podobný indiánský výlet.

Mgr. Iveta Laštůvková a studenti Praktické školy jednoleté