Informace o studiu

Čistička odpadních vod ve Šluknově

Dne 4. května 2012 se žáci 1. ročníku Praktické školy jednoleté a starší žáci základní školy speciální zúčastnili v rámci environmentální výchovy exkurze v nově otevřené Čističce odpadních vod ve Šluknově. Při prohlídce objektu, který byl uveden do provozu v závěru loňského roku, byl žákům podán výklad k jednotlivým fázím čištění odpadní vody. Při prohlídce aktivačních nádrží byl žákům při pohledu na závěrečné fáze čištění, spojené s odvodem již užitkové vody do místního potoka, vysvětlen koloběh vody v přírodě.

Téma zpracování vody, včetně její ochrany, děti zaujalo, o čemž svědčily četné dotazy v průběhu prohlídky.

Za praktické ukázky, zajímavý výklad a především čas, který si pro nás pracovníci Severočeské vodárenské společnosti, pracoviště Varnsdorf vyhradili, děkujeme.

Bc. Jiří Svoboda