Informace o studiu


Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024


Závěrečné zkoušky SŠ 2022/2023


Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023


Závěrečné zkoušky SŠ 2021/2022


Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022


Závěrečné zkoušky SŠ 2020/2021


Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021


Závěrečné zkoušky SŠ 2019/2020

 

Informace o studiu v Praktické škole s dvouletou přípravou naleznete zde.
 


 

Speciální základní škola a Praktická škola, ŠLUKNOV,
Tyršova 710, příspěvková organizace
e-mail: zvsslk@interdata.cz
IČO: 650 082 478

 

Vážení rodiče a studenti,
nabízíme Vám možnost studia v PRAKTICKÉ ŠKOLE S JEDNOLETOU PŘÍPRAVOU.

Kód a název oboru vzdělávání: 78–62-C/01 Praktická škola jednoletá
Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. 1. 2011 č. j. 33 461/2010–21 s platností od 1. 9. 2011.

Vstupní předpoklady: Praktická škola s jednoletou přípravou je určena pro dívky a chlapce s ukončenou školní docházkou z devátých či desátých a nižších ročníků základní školy praktické a základní školy speciální, u kterých zatím není jistota, že úspěšně zvládnou učební obory na odborném učilišti.

Pojetí a cíle vzdělávacího programu: Praktická škola jednoletá doplňuje a rozšiřuje teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky. Za předpokladu respektování individuálních zvláštností a schopností žáků je vzdělávací proces zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností a dosažení nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Poskytuje přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života s možností uplatnění v chráněných pracovištích a při pomocných prací v různých profesních oblastech.

Pracovní uplatnění: Pomocné práce ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, v zemědělství a chráněných pracovištích.

Délka a forma studia: Denní forma studia s délkou 1 roku.

Způsob ukončení: Závěrečná zkouška.

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání, příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

 
Bližší informace získáte na telefonu 412 386 261.

Mgr. Bc. Monika Kadlecová, ředitelka školy