Zájmové kroužky

NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŽÁKY


ŠKOLNÍ ROK
2015/2016
NÁZEV KROUŽKU ČAS VEDOUCÍ PEDAGOG
PONDĚLÍ Výtvarný kroužek 15.00 – 15.45 Bc. Gabriela Karmanová
ÚTERÝ Fotografický kroužek 13.40 – 14.25 Mgr. Vít Steklý
STŘEDA Flétna 13.40 – 14.15 Bc. Dagmar Farská
ČTVRTEK Výtvarný kroužek 15.00 – 15.45 Bc. Gabriela Karmanová
Stolní tenis 12.30 – 13.30 Alena Poláková
Bc. Karmanová
PÁTEK Pěvecký sboreček 13.00 – 13.45 Bc. Dagmar Farská