Školní akce

Den otevřených dveří 2014

Dne 9. 12. 2014 proběhl na naší škole den otevřených dveří. Po společném zahájení a přivítání hostů vystoupila s divadelním představení třída paní učitelky Mgr. Ivety Laštůvkové. Následovalo vystoupení pěveckého kroužku pod vedením paní učitelky Marcely Poláčkové.

Tento rok jsme se rozhodli realizovat den otevřených dveří jiným způsobem. Ustoupily jsme od hromadné prohlídky školy s výkladem. Každá třída si připravila svůj program, kterým se chtěla představit a prezentovat. Veřejnost sama procházela školou, nahlížela do tříd a aktivně se zapojovala do programu ve třídě. Návštěvníci si mohli vyzkoušet znakování a další alternativní způsoby komunikace. Kdo si chtěl odpočinout, zkusil terapeutickou masáž nebo relaxační chvilku v snoezelenu. Došlo i na praktické dovednosti, peklo se cukroví, vyráběl se betlém a svíčky z včelích plástů. V jiných třídách se připravoval plakát na PC nebo se pozorovalo pod mikroskopem. Tento způsob prezentace měl velký úspěch. Navštívili nás zástupci města, škol, neziskových organizací, rodiče a bývalí žáci, žáci základní školy a studenti středí školy.

Tímto bych ráda poděkovala všem pedagogům a dalším zaměstnancům školy za aktivní a pečlivou přípravu prezentace tříd na den otevřených dveří. Přeji pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2015.

Mgr. Bc. Monika Kadlecová
ředitelka školy