Školní akce

Projektové dny zaměřené na zvířata - listopad 2013

3. a 4. ročník

V hodinách přírodopisu jsme poznávali ptáky a zvířata, s kterými se můžeme setkat v naší lokalitě. Na počítači, na výukovém programu, žáci vyhledávali zvířata a zároveň přiřazovali jejich mláďata. Sbírali jsme kaštany a žaludy pro myslivecké sdružení, aby se lesní zvěř měla v zimě o něco lépe. Žáci mezi sebou soutěžili a čekají na slavností vyhlášení o nejlepšího „sběrače“. Projektové dny jsme využili ve všech předmětech. Dovršení nastalo návštěvou zverimexu na pěší zóně, kde jsme si prohlédli i exotická zvířata. Za úkol se měli žáci zeptat pana prodavače, které zvíře je nejméně náročné na chov doma či ve škole. Úkol bez ostychu splnili. Můžete se jich zeptat. Koupili jsme také slunečnici do krmítek pro ptáky.

V hodině čtení, v pohádkách se setkáváme s různým přirovnáním. Často přirovnáváme i své chování i chování druhých k tomu zvířecímu. Je pilná jako včelka, Jsi drzý jako opice, Je zdraví jako rybička, Jsi mazaný jako liška, Mám hlad jako vlk.

Žáci a třídní učitelka Mgr. Iveta Laštůvková