Školní akce

Exkurze v Střední odborné škole sociální ve Šluknově

Dne 28. 11. 2013 žáci z 9. třídy „vycházející žáci“ navštívili Střední odbornou školu sociální ve Šluknově, aby se podívali na praktické činnosti učebních oborů, které si zvolili pro své budoucí povolání. Prohlídku jsme zahájili v praktické učebně oboru „pekař“, kde se žáci seznámili se strojní i ruční výrobou těsta a pečením „preclíků“. Pod vedením mistrové odborného výcviku každý žák dostal několik kousků těsta, které postupně zpracoval na konečný výtvor: preclík, počáteční písmeno svého jména, rohlíček či housku.

Dále jsme navštívili odbornou učebnu oboru „práce ve stravování“, kde studenti připravovali různé pokrmy. Součástí přípravy pokrmů je i úprava stolů a samotné stolování studentů. Překvapením pro nás byla ochutnávka bramborového salátu, který byl naaranžován jako mořský koráb. Byl velmi chutný a rozpoutal mezi žáky diskuzi na téma: „jaké ingredience byly použity na výrobu salátu“?

Chlapci byli seznámeni s náplní oboru „lesní mechanizátor a lesnické práce“, což jsou učební obory, které žáky připraví pro činnosti v lesních výrobních procesech. Na závěr žáci dostali své čerstvě „upečené preclíky“ a plni zážitků jsme odcházeli do školy.

Mgr. Jana Vlastníková