Školní akce

Adaptační pobyt na Jedlové

ve školním roce 2013/2014

Již tradičně žáci Speciální základní školy a Praktické školy ve Šluknově se v září 2013 zúčastnili „Adaptačního pobytu“ na Jedlové, který přispěl k stmelení kolektivu dětí po návratu z prázdnin. Celý pobyt byl opět pojat turisticky, kdy jsme denně „našlapali“ kolem 10 – 15 km v horském terénu. Počasí nám celkem přálo, skoro každý den jsme trávili při slunném „podzimním“ počasí, ale i déšť nás překvapil.

V průběhu pobytu jsme vylezli na nejvyšší horu okolí „Jedlovou“, zříceninu hradu Tolštejn a Křížovou cestu v Jiřetíně pod Jedlovou. Navštívili jsme výbornou cukrárnu na náměstí v Jiřetíně a doplnili jsme tolik potřebnou energii. Měli jsme možnost navštívit Pohádkovou galerii v Jiřetíně pod Jedlovou přímo v bydlišti naší průvodkyně, která mimo jiné chová i ovce, husy, kachny, slepice, kozy, včely, pěstuje bylinky, … takže takový malý statek.

Denně se děti oddávaly radostem na dětském hřišti, kde stavěly hrady z písku, zkoumaly různé druhy houpaček nebo jen tak relaxovaly na lavičkách. Pohyb byl radostí všech zúčastněných, ale únava byla znát také, neboť nejen po obědě při odpoledním klidu děti tvrdě usínaly!

Nemůžeme opomenout ani výborné jídlo, které nám připravovala paní kuchařka v restauraci „Slovan“. Věnovala se nám opravdu zvýšeně a s láskou, neboť palačinky a lívanečky ke snídani jen tak někde nedostanete.

Samotný pobyt se nám vydařil nejenom počasím, ale opět „dobrou partou“ žáků, kteří si mezi sebou dobře rozuměli a dokázali si v nesnázích hor ochotně pomoci.

Mgr. Jana Vlastníková, Zdena Zmrzlíková