Školní akce

Školní poznávací výlet – Jarní přírodou okolo Šluknova

Dne 21.5.2013 se žáci 5. a 6. ročníku vypravili do okolí našeho města na školní poznávací výlet nazvaný „Jarní přírodou okolo Šluknova“.

Žáci v okolí Stříbrného vrchu, Kunratic a Karlova údolí poznávali základní druhy listnatých a jehličnatých stromů, poznávali byliny a seznamovali se se způsoby života některých druhů lesní zvěře. Také si prohlédli včelí úly a stopy lidské činnosti u bývalého měděného dolu Schweidrich v blízkosti Čítkova mlýnu. V tábořišti v Karlově údolí si žáci za pomoci sádry odlili stopy zvěře, zahráli fotbal, upekli si buřty a také z blízkého rybníka vylovili několik pulců, s kterými se pochlubili spolužákům z ostatních tříd.

Výlet se díky dobré náladě a hezkému počasí velmi vydařil.

PS: Pulce jsme nezraněné vypustili zpět do rybníka.

Bc. Svoboda Jiří
třídní učitel