Školní akce

XXX. ročník turnaje v malé kopané

Dne 5. 6. 2012 se na fotbalovém stadionu ve Šluknově uskutečnil již XXX. ročník turnaje v malé kopané.

Slavnostního zahájení turnaje, pořádaného Speciální základní školou a Praktickou školou ve Šluknově pro žáky základních škol speciálních v okrese Děčín, se zúčastnila starostka města Šluknova, paní Mgr. Eva Džumanová, která krátkým proslovem podpořila pořádání sportovních akcí pro žáky s základních škol peciálních a popřála zúčastněným mnoho úspěchů v nadcházejícím klání.

I přes nepřízeň počasí, kdy po celou dobu turnaje vydatně pršelo, a i přes všechny pády a nesčetná sklouznutí, se turnaj vydařil a obešel bez zranění. Soupeření mezi školami okresu Děčín vyhrálo družstvo DDŠ v Jiříkově, které obhájilo loňské prvenství a opět si odvezlo putovní pohár. Jako druhé skončilo družstvo Speciální základní školy ve Varnsdorfu. Třetí, a stále medailové místo, získala naše škola poražením družstev škol České Kamenice, Děčína a Rumburku.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na realizaci turnaje, ale také všem zúčastněným za to, že i přes nepřízeň počasí pozvání přijali a turnaje se zúčastnili.

Zvláštní poděkování patří našim sponzorům: Městskému úřadu ve Šluknově, pekárně Haback Šluknov, firmě Plaston Šluknov, šluknovským lékárnám - Lékárně Herba a Lékárně Na náměstí, kteří konání turnaje svými příspěvky podpořili. Děkujeme.

Za kolektiv SZŠ a PrŠ Šluknov Bc. Jiří Svoboda