Školní akce

Projektový den Den Země

Projektový den ve Speciální základní škole

Dne 19. listopadu 2009 proběhl na naší škole projektový den v rámci projektu Multikultura.

Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

O co šlo v tomto projektu? Projekt probíhal dlouhodobě, jeho cílem bylo seznámit žáky s tím, jak se žije v jiných zemích světa.

Každá třída si vybrala jednu zemi, o které se snažila získat nejrůznější informace. Výběr zemí byl pestrý, mezi vybranými zeměmi byly i země jako: USA, Čína, Polsko, Japonsko, Slovensko, Egypt, Německo, Itálie. Žáci se tak v průběhu několika týdnů postupně seznámili se státními symboly vybrané země, se zeměpisnými údaji, hráli hry typické pro tuto zemi, vyráběli typické výrobky, případně vařili národní jídlo.

Vše vyvrcholilo ve čtvrtek 19. listopadu, kdy se jednotlivé třídy navzájem navštívily. Žáci jednotlivých tříd pod vedením svých učitelů si navzájem ukázali výrobky, které vyrobili a prezentovali vše, co se o své adoptivní zemi dozvěděli.

Projektový den měl mezi dětmi úspěch, budou na něj jistě dlouho vzpomínat.

Vít Steklý